Hoạt động chuyên môn

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Năm học 2017 – 2018 trường TH Vừ A Dính tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Tham gia Hội thi có tổng số 17 giáo viên tham gia dự thi. Sau 3 vòng thi theo [...]

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Lượt xem:

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]