Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Năm học 2017 – 2018 trường TH Vừ A Dính tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Tham gia Hội thi có tổng số 17 giáo viên tham gia dự thi. Sau 3 vòng thi theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi